Jogi nyilatkozat
Utolsó módosítás: 0001.01.01

 

A weboldal (az mvmotthonplusz.hu/ url címen elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely aloldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, kérjük, zárja be a weboldalt!

Az MVM Otthon Plusz Zrt. https://mvmotthonplusz.hu/ weboldalán megjelenített információkat, dokumentumokat, és más írott anyagokat kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

Szerzői jogok és védjegyek:

Az MVM Otthon Plusz Zrt. az mvmotthonplusz.hu  weboldalán szereplő nevek, képek, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az azokkal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására kizárólagosan az MVM Zrt. az MVM Otthon Plusz Zrt. 100%-os tulajdonosa jogosult. A weboldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő célú bármilyen használata az MVM Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag forrás megjelölésével használható fel. Az MVM Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül az oldalak, illetve azok alkotóelemének nyilvános közzététele tilos.

Az MVM Otthon Plusz Zrt. mvmotthonplusz.hu weboldalán szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek, szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, és az MVM Zrt., - amely az MVM Otthon Plusz Zrt. 100%-os tulajdonosa - tulajdonát képezik, azok letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag a MVM Zrt. írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az MVM Zrt. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

A felelősség kizárása:

Az MVM Otthon Plusz Zrt. az mvmotthonplusz.hu weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat azonban, hogy a weboldalon az MVM Otthon Plusz Zrt. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az MVM Otthon Plusz Zrt. semmilyen természetű felelősséget nem vállal a weboldalának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a weboldalon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A MVM Otthon Plusz Zrt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyek az mvmotthonplusz.hu honlapjához kapcsolódnak, illetve arra hivatkoznak. Az MVM Otthon Plusz Zrt. nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az mvmotthonplusz.hu honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Az MVM Otthon Plusz Zrt. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely a weblap működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet.